Duyệt theo Chủ đề Giám định y khoa

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 |   | 

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
25/5/2016Công văn số: 1357/2016/BHXH-CĐCông văn số 1357/BHXH-CĐ ngày 25 tháng 05 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc dừng giới thiệu khám giám định y khoa-
Xem/Tải về
17/3/2017Thông báo số: 496/2017/TB-BHXHThông báo số 496/TB-BHXH ngày 14 tháng 3 năm 2017 cüa Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành mới quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa-
Xem/Tải về