QUY TRÌNH THỰC HIỆN 4

Tập hợp các quy trình thực hiện liên quan đến thủ tục hồ sơ một cửa

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
27/11/2017Số Hồ sơ: 624/……………/SOPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Cấp, ghi sổ thời gian công tác trước tháng 01/1995; điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước ngày 01/01/1995 hoặc thời gian đảm nhiệm chức danh trước tháng 01/1998 đối với cán bộ cấp xã. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 20 ngày).Dùng thay Hồ sơ: 313/……/SO đã hết hiệu lực
Xem/Tải về
23/12/2016Mẫu số: 03/TCKT-Công văn 3524/BHXH-TCKTBáo cáo nội dung sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu : Mẫu số 03/TCKT : Ban hành kèm theo Công văn số 3524/BHXH-TCKT ngày 14/9/2016 của BHXH Việt NamMẫu cũng dùng ở Thủ tục hồ sơ thu BHXH, BHYT, BHTN
Xem/Tải về
22/2/2016-Quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế 1 cửa: Đính kèm Thông báo số: 455/TB-BHXH, ngày 18 /02/2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh-
Xem/Tải về
22/2/2016-Quy trình thực hiện giao dịch điện tử-
Xem/Tải về