THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH 51

Tập hợp các thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ BHXH

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
12/5/2022PGNHS Mẫu số: 600FGCHỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề-
1/12/2021PGNHS Mẫu số: 214Phiếu giao nhận hồ sơ: Giải quyết cấp Giấy xác nhận hưởng BHXH; cấp Giấy xác nhận hưởng BHXH có dán ảnh; Xác nhận thời gian làm Chủ nhiệm Hợp tác xã; cấp Quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng, nộp hồ sơ tại BHXH quận, huyện-
1/12/2021PGNHS Mẫu số: 210Phiếu giao nhận hồ sơ: Giải quyết điều chỉnh lại lương hưu, trợ cấp BHXH do thay đổi tiền lương đóng BHXH hoặc được bổ sung thêm thời gian đóng BHXH, điều chỉnh công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm-
1/12/2021PGNHS Mẫu số: 212Phiếu giao nhận hồ sơ: Giải quyết tạm dừng; hưởng tiếp; hủy quyết định hưởng; chấm dứt hưởng chế độ BHXH, hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 613/QĐ-TTg, nộp hồ sơ tại BHXH quận huyện-
1/12/2021PGNHS Mẫu số: 211Phiếu giao nhận hồ sơ: Giải quyết di chuyển hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng; di chuyển hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp cán bộ xã hàng tháng, nộp hồ sơ tại BHXH quận, huyện-
1/12/2021PGNHS Mẫu số: 213Giải quyết chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP-
1/12/2021PGNHS Mẫu số: 801Giải quyết truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hoặc trợ cấp 01 lần của người hưởng từ trần-
1/12/2021PGNHS Mẫu số: 215Phiếu giao nhận hồ sơ: Giải quyết hồ sơ chi trả hỗ trợ học nghề cho các cơ sở dạy nghề-
1/12/2021PGNHS Mẫu số: 802Ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp-
1/12/2021PGNHS Mẫu số: 803Quy định trình tự các bước thay đổi thông tin người hưởng-
1/12/2021PGNHS Mẫu số: 202Phiếu giao nhận hồ sơ: giải quyết hưởng chế độ thai sản của người sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi trong thời gian bảo lưu thời gian đóng BHXH do đã thôi việc, phục viên, xuất ngũ trước thời điểm sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi, nộp hồ sơ tại BHXH quận, huyện-
1/12/2021PGNHS Mẫu số: 209Phiếu giao nhận hồ sơ: Giải quyết trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước ngoài để định cư, nộp hồ sơ tại BHXH quận huyện-
1/12/2021PGNHS Mẫu số: 201Phiếu giao nhận hồ sơ: Giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho người lao động đang tham gia BHXH tại các đơn vị sử dụng lao động-
1/12/2021PGNHS Mẫu số: 208Phiếu giao nhận hồ sơ: Giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp BHXH một lần, nộp hồ sơ tại BHXH quận, huyện-
1/12/2021PGNHS Mẫu số: 204Phiếu giao nhận hồ sơ:Giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp-
1/12/2021PGNHS Mẫu số: 206Phiếu giao nhận hồ sơ: Giải quyết chế độ hưu trí-
1/12/2021PGNHS Mẫu số: 207Giải quyết chế độ tuất-
3/5/2020Mẫu số 14-HSBĐơn đề nghị-
1/5/2020Mẫu TK1-TSTờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Ban hành kèm theo QĐ số: 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của BHXH Việt Nam)-
20/3/2020Mẫu số 2 trong PGNHS 213Tờ khai đề nghị giải quyết trợ cấp-
20/3/2020Mẫu số 1 trong PGNHS 213Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp-
20/3/2020Mẫu số 3 trong PGNHS 213Giấy ủy quyền-
26/8/2019Mẫu số 01B-HSBDanh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe-
26/8/2019Mẫu số 12-HSBQuyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí-
26/8/2019Mẫu số 05A-HSBVăn bản đề nghị giải quyết trợ cấp TNLĐ, BNN-
26/8/2019Mẫu số 6-CBHDanh sach chưa nhận chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK-
26/8/2019Mẫu số 05B-HSBVăn bản đề nghị giải quyết chế độ BNN-
26/8/2019Mẫu số 2-CBHThông báo thay đổi thông tin người hưởng-
26/8/2019Mẫu số 09-HSBTờ khai của thân nhân-
26/8/2019Mẫu số 13-HSBGiấy ủy quyền-