THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH 53

Tập hợp các thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ BHXH

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
8/11/2018Số Hồ sơ: 209/……………/CĐBHXHPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng; hồ sơ chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng tỉnh khác chuyển đến. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việcDùng thay Hồ sơ: 609/………/CĐBHXH đã hết hiệu lực
1/11/2018Số hồ sơ: 201/............../CĐBHXHPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Giải quyết hưởng chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày làm việc)-
7/6/2018Số hồ sơ: 208/............../CĐBHXHLoại hồ sơ: Giải quyết trợ cấp bảo hiểm xã hội 01 lần; Điều chỉnh trợ cấp bảo hiểm xã hội 01 lần theo chỉ số giá tiêu dùng bình quân hàng năm. Điều chỉnh trợ cấp bảo hiểm xã hội 01 lần theo Công văn 5467/BHXH-CSXH ngày 31/12/2014 của bảo hiểm xã hội Việt Nam;theo Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014; Trợ cấp khu vực 01 lần. (Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc)-
30/1/2018Số Hồ sơ: 204H/……………/CĐBHXH;
Số Hồ sơ: 204/……………/CĐBHXH
Phiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việcDùng thay Hồ sơ: 604/…./CĐBHXH đã hết hiệu lực
Xem/Tải về
30/1/2018Số Hồ sơ: 205/……………/CĐBHXH;
Số Hồ sơ: 205H/……………/CĐBHXH
Phiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tổng hợp hoặc tái phát. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việcDùng thay Hồ sơ: 605/………/CĐBHXH đã hết hiệu lực
Xem/Tải về
25/12/2017Số Hồ sơ: 224/……………/CĐBHXHPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: 1. cấp Giấy xác nhận hưởng bảo hiểm xã hội; (Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc) 2. cấp Giấy xác nhận hưởng bảo hiểm xã hội có dán ảnh; 3. cấp Giấy xác nhận thời gian làm Chủ nhiệm Hợp tác xã; 4. cấp Quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP. (Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc)-
Xem/Tải về
10/10/2017Số Hồ sơ: 220/……………/CĐBHXH;
Số Hồ sơ: 220H/……………/CĐBHXH
Phiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Điều chỉnh lại lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội do thay đổi tiền lương đóng bảo hiểm xã hội hoặc được bổ sung thêm thời gian đóng bảo hiểm xã hội ; Điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng. (Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc)Dùng thay Hồ sơ: 620/……/CĐBHXH đã hết hiệu lực
Xem/Tải về
10/10/2017Số Hồ sơ: 217/……………/CĐBHXHPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng đối với các trường hợp: Người chấp hành xong hình phạt tù; Người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp; Người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích; Hưởng theo Quyết định 613/QĐ-TTg. (Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc)Dùng thay Hồ sơ: 617/……/CĐBHXH đã hết hiệu lực
Xem/Tải về
10/10/2017Số Hồ sơ: 226/……………/CĐBHXH;
Số Hồ sơ: 226 nộp 2T/……………/CĐBHXH
Phiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: thanh toán kinh phí cho các cơ sở dạy nghề. (Thời hạn giải quyết 5 ngày làm việc đối với danh sách đề nghị quyết toán tháng liền kề trước tháng nhận hồ sơ; 3 tháng đối với trường hợp khác – chỉ tiếp nhận hồ sơ tại bảo hiểm xã hội Thành phố).-
Xem/Tải về
10/10/2017Số Hồ sơ: 615/……………/CĐBHXH;
Số Hồ sơ: 615H/……………/CĐBHXH
Phiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Giải quyết chế độ hưu trí vừa điều chỉnh nhân thân, đối với người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội. Thời hạn giải quyết: bảo hiểm xã hội Thành phố: 15 ngày làm việc; bảo hiểm xã hội quận, huyện: 20 ngày làm việc.-
Xem/Tải về
10/10/2017Số Hồ sơ: 202/……………/CĐBHXHPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Giải quyết hưởng chế độ trợ cấp thai sản đối với người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc, phục viên, xuất ngũ trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày làm việc)-
Xem/Tải về
10/10/2017Số Hồ sơ: 222/……………/CĐBHXHPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Giải quyết chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 30 ngày làm việc)-
Xem/Tải về
10/10/2017Số Hồ sơ: 203/……………/CĐBHXHPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Giải quyết hưởng chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản và chốt sổ bảo hiểm xã hội. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày làm việc)-
Xem/Tải về
10/10/2017Số Hồ sơ: 211/……………/CĐBHXHPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Giải quyết thanh toán phí Giám định y khoa. Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc-
Xem/Tải về
10/10/2017Số Hồ sơ: 210/……………/CĐBHXHPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Hồ sơ chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; Chuyển nơi quản lý hồ sơ chờ hưởng lương hưu, chờ hưởng trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đến bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố khác. (Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc)Dùng thay Hồ sơ: 610/……/CĐBHXH đã hết hiệu lực
Xem/Tải về
10/10/2017Số Hồ sơ: 227/……………/CĐBHXHPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Giải quyết trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng ra nước ngoài để định cư. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày làm việc)-
Xem/Tải về
10/10/2017Số Hồ sơ: 207/…………/CĐBHXH;
Số Hồ sơ: 207H/…………/CĐBHXH;
Số Hồ sơ: 207T/…………/CĐBHXH
Phiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Giải quyết chế độ tuất. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việcDùng thay Hồ sơ: 607/……/CĐBHXH đã hết hiệu lực
Xem/Tải về
10/10/2017Số Hồ sơ: 206/……………/CĐBHXH;
Số Hồ sơ: 206H/……………/CĐBHXH
Phiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Giải quyết chế độ hưu trí. Thời hạn giải quyết: bảo hiểm xã hội Thành phố: 15 ngày làm việc; bảo hiểm xã hội quận, huyện: 20 ngày làm việc.Dùng thay Hồ sơ: 606/……………/CĐBHXH đã hết hiệu lực
Xem/Tải về
1/7/2017Mẫu TK1-TS-Quyết định số: 595/2017/QĐ-BHXHTờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Mẫu TK1-TS ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt NamMẫu dùng chung với Thủ tục hồ sơ thu BHXH, BHYT, BHTN và Thủ tục hồ sơ sổ BHXH, thẻ BHYT
Xem/Tải về
3/4/2017Số HS: 901Phiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (GCN) cho cơ sở khám chữa bệnh (Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc)-
Xem/Tải về
15/3/2017Số HS: 801Phiếu giao nhận hồ sơ : Loại hồ sơ: Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng của người bị tạm dừng in danh sách chi trả do 06 tháng liên tục không nhận tiền mặt; người hưởng trợ cấp 01 lần của những năm trước; truy lĩnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng hoặc trợ cấp 01 lần của người hưởng từ trần-
Xem/Tải về
15/3/2017Số HS: 803Phiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Giải quyết thay đổi nơi nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng của người di chuyển trong địa bàn quận, huyện và từ quận, huyện này sang quận, huyện khác trên địa bàn thành phố. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: Không trả hồ sơ. (thực hiện chi trả theo kỳ lập Danh sách).-
Xem/Tải về
15/3/2017Mẫu số 13-HSBGiấy ủy quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: Mẫu số 13-HSBMẫu dùng chung với Thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ BHXH
Xem/Tải về
15/3/2017Mẫu số 19-CBHGiấy đề nghị truy lĩnh, tiếp tục nhận chế độ bảo hiểm xã hội: Mẫu số 19-CBH-
Xem/Tải về
15/3/2017Mẫu số 16-CBHGiấy đề nghị nhận chế độ bảo hiểm xã hội khi người hưởng đã từ trần: Mẫu số 16-CBH-
Xem/Tải về
15/3/2017Mẫu số 18-CBHThông báo thay đổi thông tin người hưởng: Mẫu 18-CBH-
Xem/Tải về
15/3/2017Mẫu số 13-HSBGiấy ủy quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: Mẫu số 13-HSBMẫu dùng chung với Thủ tục chi chế độ bảo hiểm xã hội
Xem/Tải về
15/3/2017Số Hồ sơ: 806Phiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Quy định khi người lĩnh chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng thẻ ATM và ngược lại. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: Không trả hồ sơ. (thực hiện chi trả theo kỳ lập Danh sách).-
Xem/Tải về
2017Mẫu số 07B-GCNMẫu đăng ký cấp phôi giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội : Mẫu số 07B-GCN-
Xem/Tải về
2017Mẫu số 03 - GCNMẫu cấp bổ sung phôi Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội : Mẫu số 03-GCN-
Xem/Tải về