Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
2578-bhxh-csxh.docMicrosoft WordXem Tải về
2578-bhxh-csxh.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Công văn số 2578/BHXH-CSXH ngày 14 tháng 07 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ngăn chặn tình trạng trục lợi chế độ thai sản
Người ký duyệt: Nguyễn, Thị Minh
Từ khoá: Thai sản
Ngày/Năm ban hành: 14/7/2015
Ngày/Năm hiệu lực: 14/7/2015
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Tóm tắt: Công văn số 2578/BHXH-CSXH chỉ đạo về việc ngăn chặn tình trạng trục lợi chế độ thai sản. Văn bản yêu cầu tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung hướng dẫn của BHXH Việt Nam tại Công văn số 2388/BHXH-CSXH ngày 27/6/2013
Ghi chú: Tham khảo thêm Công văn số: 2388/2013/BHXH-CSXH và Công văn số 1019/2012/BHXH-CSXH
Số hiệu văn bản: Công văn số: 2578/2015/BHXH-CSXH
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH VIỆT NAM VÀ TRUNG ƯƠNG