THỦ TỤC HỒ SƠ SAO Y 3

Tập hợp các thủ tục hồ sơ sao y

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
26/9/2017Số HS: 701Phiếu giao nhận hồ sơ : Loại hồ sơ: Sao y; sao lục hồ sơ lưu trữ (Thời hạn giải quyết: BHXH Thành phố là 03 ngày làm việc; BHXH quận, huyện là 05 ngày làm việc)-
Xem/Tải về
26/9/2016Mẫu số 18Danh sách đề nghị cấp bản sao hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội: Mẫu số 18-
Xem/Tải về
26/9/2016-Giấy đề nghị sao y bản chính-
Xem/Tải về