THỦ TỤC HỒ SƠ SỔ BHXH, THẺ BHYT 34

Tập hợp các thủ tục hồ sơ sổ BHXH, thẻ BHYT

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
19/4/2022PGNHS Mẫu số: 610, 612cCấp lại, đổi thẻ BHYT do thay đổi thông tin về nhân thân, mã quyền lợi, mã nơi đối tượng sinh sống-
19/4/2022PGNHS Mẫu số: 612b, 613Cấp lại, đổi thẻ BHYT do thay đổi thời điểm đủ 05 năm liên tục, nơi KCB ban đầu-
19/4/2022PGNHS Mẫu số: 612, 612aCấp lại, đổi thẻ BHYT do mất, hỏng không thay đổi thông tin-
19/4/2022PGNHS Mẫu số: 607, 607aCấp lại sổ BHXH do mất, hỏng (không thay đổi thông tin)-
28/3/2022PGNHS Mẫu số: 621, 621aGộp sổ BHXH trong trường hợp một người có từ 2 sổ trở lên-
1/12/2021PGNHS Mẫu số: 653aGPHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ Loại hồ sơ: hỗ trợ người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (Điều chỉnh thông tin) (Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/9/2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của Luật Việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng) (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày làm việc)-
1/12/2021PGNHS Mẫu số: 653GPHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ Loại hồ sơ: hỗ trợ người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/9/2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của Luật Việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng) (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày làm việc)-
1/12/2021PGNHS Mẫu số: 630Phiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Giải quyết hồ sơ nhanh nghiệp vụ Thu - Sổ, Thẻ. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này:hồ sơ thẻ bảo hiểm y tế: giải quyết trong ngày; hồ sơ sổ bảo hiểm xã hội: tối đa 05 ngày)-
1/12/2021PGNHS Mẫu số: 629Quy trình xác nhận, xác nhận lại sổ BHXH khi người tham gia kết thúc đợt hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc trường hợp bị thu hồi trợ cấp thất nghiệp-
1/12/2021PGNHS Mẫu số: 627Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN và trả sổ BHXH cho người lao động đối với trường hợp sổ BHXH đang được cơ quan BHXH rà soát theo phiếu giao nhận hồ sơ 626 hoặc 320 (cũ).-
1/12/2021PGNHS Mẫu số: 626Rà soát sổ hoặc xác nhận sổ BHXH đối với trường hợp chưa được rà soát trước đây do người lao động chưa cung cấp sổ cho đơn vị-
1/12/2021PGNHS Mẫu số: 628Điều chỉnh nhân thân do mượn hồ sơ người khác tham gia BHXH-
1/12/2021PGNHS Mẫu số: 625Người lao động đề nghị nhận sổ bảo hiểm xã hội do đơn vị đã nộp trả cơ quan bảo hiểm xã hội; Bổ sung hồ sơ cấp sổ bảo hiểm xã hội cho lao động kỳ trước; Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do đã nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần bị thu hồi sổ hoặc thất lạc sổ nay tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đã được cấp số sổ bảo hiểm xã hội mà không có quá trình tham gia (do tăng giảm trong tháng) và không nhận được sổ bảo hiểm xã hội nay tiếp tục sử dụng số sổ này làm mã số bảo hiểm xã hội tham gia tại đơn vị mới. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày)-
1/12/2021PGNHS Mẫu số: 624Cấp, ghi sổ thời gian công tác trước tháng 01/1995; điều chỉnh chức danh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước năm 1995 hoặc thời gian đảm nhiệm chức danh trước tháng 01/1998 đối với cán bộ cấp xã-
1/12/2021PGNHS Mẫu số: 623Phiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Tiếp nhận sổ bảo hiểm xã hội đã xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp của người lao động nghỉ việc sau 12 tháng không đến nhận sổ bảo hiểm xã hội. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 45 ngày)-
1/12/2021PGNHS Mẫu số: 620Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN cho người tham gia đối với đơn vị đã nộp đủ số tiền nợ; Xác nhận quá trình đóng cho người lao động đi làm theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài tự đăng ký đóng BHXH bắt buộc.-
1/12/2021PGNHS Mẫu số: 622Phiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội; xác nhận tham gia bảo hiểm y tế liên tục từ đủ 03 năm trở lên sử dụng thuốc Glivec-
1/12/2021PGNHS Mẫu số: 609Cấp lại sổ BHXH do điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ-
1/12/2021PGNHS Mẫu số: 608Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch-
1/5/2020Mẫu TK1-TSTờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Ban hành kèm theo QĐ số: 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của BHXH Việt Nam)-
1/8/2017Mẫu 01-BB/GNSBiên bản về việc tiếp nhận sổ bảo hiểm xã hội quá 12 tháng người lao động không đến nhận tại đơn vị: Mẫu 01-BB/GNS-
Xem/Tải về
1/8/2017-Danh sách địa chỉ thư điện tử của bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh-
Xem/Tải về
1/7/2017Phụ lục 02-Mẫu TK1-TSPhụ lục 02: Các văn bản quy định về điều chỉnh làm nghề; công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trước ngày 01/01/1995-
Xem/Tải về
3/1/2017Mẫu số 02aPhiếu yêu cầu về việc trả sổ bảo hiểm xã hội do cơ quan bảo hiểm xã hội đang thực hiện rà soát : Mẫu số 02a-
Xem/Tải về
14/10/2016Phụ lục 03-PGNHS 313Hướng dẫn danh mục hồ sơ: Phụ lục 03-PGNHS 313-
Xem/Tải về
14/10/2016Mẫu số 03-Công văn số: 4027/BHXH-STPhiếu đối chiếu quá trình đóng bảo hiểm xã hội : Mẫu số 03 ban hành kèm theo Công văn số: 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 của BHXH Việt Nam-
Xem/Tải về
14/10/2016Mẫu số 01-Công văn số: 4027/BHXH-STDanh sách giao nhận sổ bảo hiểm xã hội : Mẫu số 01 ban hành kèm theo Công văn số: 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 của BHXH Việt Nam-
Xem/Tải về
29/7/2016Mẫu 401b/THEGiấy cam kết: Mẫu 401b/THE áp dụng cho trường hợp cá nhân nộp hồ sơ-
Xem/Tải về
29/7/2016Mẫu 401a/THEGiấy cam kết: Mẫu 401a/THE áp dụng cho trường hợp đơn vị nộp hồ sơ-
Xem/Tải về
22/2/2016-Giấy xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội : Áp dụng đối với phiếu GNHS 308-
Xem/Tải về