Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
67-tb-qlt-tbdieuchinhlaisuattinhlaichamdongtruy0001.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Thông báo số 67/TB-BHXH ngày 10 tháng 1 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng bảo hiểm y tế
Người ký duyệt: Nguyễn, Thị Thu
Ngày/Năm ban hành: 10/1/2017
Ngày/Năm hiệu lực: 1/1/2017
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu văn bản: Thông báo số: 67/2017/TB-BHXH
Loại văn bản: THÔNG BÁO_BHXH TP.HCM