Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
LUAT TO CAO (1).pdfAdobe PDFXem Tải về
GT LUAT TO CAO (2).pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: 25/2018/QH14 Luật Tố cáo
Người ký duyệt: Nguyễn Thị Kim, Ngân
Từ khoá: luật tố cáo
Ngày/Năm ban hành: 25/6/2018
Ngày/Năm hiệu lực: 1/1/2019
Nơi ban hành: Quốc hội
Số hiệu văn bản: 25/2018/QH14
Loại văn bản: LUẬT