Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
1500tbbhxh.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: 1500/TB-BHXH về việc thực hiện thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT theo quy định của Nghị định 146/NĐ-CP
Mẫu biểu liên quan: PGNHS 502, 503, 504,505
Người ký duyệt: Lưu Thị Thanh, Huyền
Từ khoá: thanh toán trực tiếp chi phí KCB theo NĐ 146
Ngày/Năm ban hành: 25/12/2018
Ngày/Năm hiệu lực: 25/12/2018
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: thủ tục thanh toán trực tiếp chi phí KCB theo NĐ 146
Số hiệu văn bản: 1500/TB-BHXH
Loại văn bản: THÔNG BÁO_BHXH TP.HCM