Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
54tbbhxh.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: 54/TB-BHXH V/v Điều chỉnh lãi suất tình lãi chậm đóng, truy đóng BHYT, BHXH, BHTN
Người ký duyệt: Nguyễn, Thị Thu
Từ khoá: điều chỉnh lãi suất
Ngày/Năm ban hành: 8/1/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 1/1/2019
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Số hiệu văn bản: 54/TB-BHXH
Loại văn bản: THÔNG BÁO_BHXH TP.HCM