Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
KH TRUYEN THONG 25 NAM.NGAY 15.5.2019.pdfAdobe PDFXem Tải về
PHAN NV TRUYEN THONG 25 NAM.NGAY 15.5.2019.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Kế hoạch truyền thông kỷ niệm 25 năm thành lập BHXH Việt Nam
Tên văn bản khác: 1740/KH-BHXH
Người ký duyệt: Đào Việt, Ánh
Ngày/Năm ban hành: 22/5/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 22/5/2019
Nơi ban hành: BHXH Việt Nam
Số hiệu văn bản: 1740/KH-BHXH
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH VIỆT NAM VÀ TRUNG ƯƠNG