THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng lượt truy cập

Tên Lượt truy cập
38/2019/NĐ-CP Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 1231

Tổng lượt truy cập theo tháng

Tên tháng hai 2019 tháng ba 2019 tháng tư 2019 tháng năm 2019 tháng sáu 2019 tháng bảy 2019 tháng tám 2019
38/2019/NĐ-CP Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 0 0 0 216 476 366 173

Tổng lượt tải tập tin

Tên file Lượt tải
nguyenthihuonggiang_NDluongcoso2019.bantrinh1557373606348-signed.pdf 457