THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng lượt truy cập

Tên Lượt truy cập
38/2019/NĐ-CP Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 1317

Tổng lượt truy cập theo tháng

Tên tháng bảy 2019 tháng tám 2019 tháng chín 2019 tháng mười 2019 tháng mười một 2019 tháng mười hai 2019 tháng một 2020
38/2019/NĐ-CP Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 366 182 24 9 22 11 11

Tổng lượt tải tập tin

Tên file Lượt tải
nguyenthihuonggiang_NDluongcoso2019.bantrinh1557373606348-signed.pdf 525