Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
1222tbbhxh.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Điều chỉnh lương cơ sở
Người ký duyệt: Phan Văn, Mến
Từ khoá: mức lương cơ sở
Ngày/Năm ban hành: 5/6/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 1/7/2019
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Điều chỉnh lương cơ sở 2019
Số hiệu văn bản: 1222/TB-BHXH
Loại văn bản: THÔNG BÁO_BHXH TP.HCM