Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
2018_12_25_13_53_25_636813428056067109_KH4773_thuchienND61.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Kế hoạch số 4773/KH-BHXH
Người ký duyệt: Đào Việt Ánh
Từ khoá: Kế hoạch số 4773/KH-BHXH
Ngày/Năm ban hành: 11/6/2018
Ngày/Năm hiệu lực: 11/6/2018
Nơi ban hành: BHXH Việt Nam
Tóm tắt: Kế hoạch số 4773/KH-BHXH của BHXH Việt Nam triển khai Nghị định 61/2018/NĐ-CP
Ghi chú: Kế hoạch số 4773/KH-BHXH
Số hiệu văn bản: Kế hoạch số 4773/KH-BHXH
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH VIỆT NAM VÀ TRUNG ƯƠNG