Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
112-BHXH-TT.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Công văn hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền
Người ký duyệt: Nguyễn Đình, Khương
Ngày/Năm ban hành: 12/1/2016
Ngày/Năm hiệu lực: 12/1/2016
Nơi ban hành: BHXH Việt Nam
Số hiệu văn bản: 121/BHXH-TT
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH VIỆT NAM VÀ TRUNG ƯƠNG