Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
1562TBBHXH.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Thông báo mức đóng BHYT HSSV 2019-2020
Người ký duyệt: Phan Văn, Mến
Từ khoá: BHYT
Ngày/Năm ban hành: 12/7/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 1/7/2019
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Số hiệu văn bản: 1562/TB-BHXH
Loại văn bản: THÔNG BÁO_BHXH TP.HCM