Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
nghiquyet052019.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐTP
Người ký duyệt: Nguyễn Hòa, Bình
Ngày/Năm ban hành: 15/8/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 1/9/2019
Nơi ban hành: Tòa án Nhân dân tối cao
Tóm tắt: Hướng dẫn thực hiện điều 214, 215, 216 bộ Luật Hình sự
Số hiệu văn bản: 05/2019/NQ-HĐTP
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH VIỆT NAM VÀ TRUNG ƯƠNG