Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
VP-TB DIEU CHINH QUY TRINH CHE DO THEO QD 166.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: 1915/TB-BHXH
Người ký duyệt: Phan Văn, Mến
Ngày/Năm ban hành: 26/8/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 26/8/2019
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Về việc điều chỉnh Quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa
Số hiệu văn bản: 1915/TB-BHXH
Loại văn bản: THÔNG BÁO_BHXH TP.HCM