Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
2934tb.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Số: 2934/TB-BHXH về việc: Điều chỉnh danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu của Quý I năm 2020
Mẫu biểu liên quan: Thông báo số 2794/TB-BHXH ngày 02/12/2019
Người ký duyệt: Phan Văn, Mến
Ngày/Năm ban hành: 16/12/2019
Ngày/Năm hiệu lực: 16/12/2019
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Điều chỉnh danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu của Quý I năm 2020
Số hiệu văn bản: Số: 2934/TB-BHXH
Loại văn bản: THÔNG BÁO_BHXH TP.HCM