Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
9538_BHXHVN_63-TB-BHXH_08012020.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: thông báo số 63/TB-BHXH ngày 8/1/2020 V/v: Lãi suất đầu tư bình quân và lãi suất thị trường liên ngân hàng
Người ký duyệt: Nguyễn Vinh Quang
Ngày/Năm ban hành: 8/1/2020
Ngày/Năm hiệu lực: 8/1/2020
Nơi ban hành: BHXH Việt Nam
Tóm tắt: thông báo lãi suất đầu tư bình quân và lãi suất thị trường liên ngân hàng năm 2019
Số hiệu văn bản: 63/TB-BHXH
Loại văn bản: THÔNG BÁO_BHXH VIỆT NAM