Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
44519_CNTT-TB - Thay doi ten mien trang thong tin dien tu BHXH TPHCM.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Số: 371/TB-BHXH Về việc thay đổi tên miền truy cập trang thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký duyệt: Phan Văn, Mến
Ngày/Năm ban hành: 28/2/2020
Ngày/Năm hiệu lực: 1/3/2020
Nơi ban hành: BHXH TP. Hồ Chí Minh
Số hiệu văn bản: 371/TB-BHXH
Loại văn bản: THÔNG BÁO_BHXH TP.HCM