THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng lượt truy cập

Tên Lượt truy cập
Tờ khai đề nghị giải quyết trợ cấp 740

Tổng lượt truy cập theo tháng

Tên tháng mười hai 2019 tháng một 2020 tháng hai 2020 tháng ba 2020 tháng tư 2020 tháng năm 2020 tháng sáu 2020
Tờ khai đề nghị giải quyết trợ cấp 0 0 0 267 302 151 20

Tổng lượt tải tập tin

Tên file Lượt tải
Mau so 2 trong PGNHS 213 TB 524.doc 241