THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng lượt truy cập

Tên Lượt truy cập
Số 2601/VPCP-KGVX V/v thực hiển chỉ thị 16/CT-TTg về phòng chống dịch COVID-19 513

Tổng lượt truy cập theo tháng

Tên tháng bảy 2020 tháng tám 2020 tháng chín 2020 tháng mười 2020 tháng mười một 2020 tháng mười hai 2020 tháng một 2021
Số 2601/VPCP-KGVX V/v thực hiển chỉ thị 16/CT-TTg về phòng chống dịch COVID-19 36 20 1 1 2 0 1

Tổng lượt tải tập tin

Tên file Lượt tải
2601_VPCP-KGVX_03042020.pdf 300