THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng lượt truy cập

Tên Lượt truy cập
Phiếu giao nhận hồ sơ: Giải quyết điều chỉnh lại lương hưu, trợ cấp BHXH do thay đổi tiền lương đóng BHXH hoặc được bổ sung thêm thời gian đóng BHXH, điều chỉnh công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 326

Tổng lượt truy cập theo tháng

Tên tháng mười một 2021 tháng mười hai 2021 tháng một 2022 tháng hai 2022 tháng ba 2022 tháng tư 2022 tháng năm 2022
Phiếu giao nhận hồ sơ: Giải quyết điều chỉnh lại lương hưu, trợ cấp BHXH do thay đổi tiền lương đóng BHXH hoặc được bổ sung thêm thời gian đóng BHXH, điều chỉnh công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 3 123 78 26 42 31 23

Tổng lượt tải tập tin

Tên file Lượt tải
8 PGNHS 210 TB 4037.doc 156