Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
4447_THONG BAO muc chuan ngheo dong BHXH tu nguyen BHYT nguoi nuoc ngoai 2022.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Về mức đóng bảo hiểm xã hội đối với người nước ngoài và bảo hiểm xã hội tự nguyện từ ngày 01/01/2022
Ngày/Năm ban hành: 22/12/2021
Ngày/Năm hiệu lực: 1/1/2022
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội thành phố
Tóm tắt: Về mức đóng bảo hiểm xã hội đối với người nước ngoài và bảo hiểm xã hội tự nguyện từ ngày 01/01/2022
Số hiệu văn bản: Số:4447/TB-BHXH
Loại văn bản: THÔNG BÁO_BHXH TP.HCM