Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
2659_TB ke khai CCCD-dinh danh ca nhan TK1 D02 CV 1147.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Về bổ sung kê khai thông tin căn cước công dân, mã định danh cá nhân khi đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Người ký duyệt: Nguyễn Quốc, Thanh
Ngày/Năm ban hành: 20/5/2022
Ngày/Năm hiệu lực: 20/5/2022
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội thành phố
Tóm tắt: Về bổ sung kê khai thông tin căn cước công dân, mã định danh cá nhân khi đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Số hiệu văn bản: Số 2659/TB-BHXH
Loại văn bản: THÔNG BÁO_BHXH TP.HCM