THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng lượt truy cập

Tên Lượt truy cập
Cấp giấy xác nhận miễn đồng chi trả trong năm và thanh toán chênh lệch đồng chi trả phát sinh; Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT. 520

Tổng lượt truy cập theo tháng

Tên tháng tám 2023 tháng chín 2023 tháng mười 2023 tháng mười một 2023 tháng mười hai 2023 tháng một 2024 tháng hai 2024
Cấp giấy xác nhận miễn đồng chi trả trong năm và thanh toán chênh lệch đồng chi trả phát sinh; Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT. 0 0 0 157 188 149 26

Tổng lượt tải tập tin

Tên file Lượt tải
PGN 50 TB 6375.doc 286