Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
777bhxh.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Công văn số 777/BHXH-BT ngày 12 tháng 03 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung về thu bảo hiểm y tế
Người ký duyệt: Nguyễn, Thị Minh
Từ khoá: Bảo hiểm y tế
Quy trình thu - chi trả chế độ bảo hiểm
Ngày/Năm ban hành: 12/3/2015
Ngày/Năm hiệu lực: 12/3/2015
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Mô tả: Công văn số 777/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung về thu bảo hiểm y tế. Đính kèm theo: Mẫu D01-HGĐ: THỐNG KÊ THÀNH VIÊN HỘ GIA ĐÌNH THAM GIA BHYT
Số hiệu văn bản: Công văn số: 777/2015/BHXH-BT
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH VIỆT NAM VÀ TRUNG ƯƠNG