Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
3711-bhxhvn-daymanhtrienkhaitochuccuocthisangkiencctthcv0001.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Công văn số 3711/BHXH-PC ngày 29 tháng 09 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đẩy mạnh triển khai tổ chức Cuộc thi “Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp”, công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua giao dịch điện tử và dịch vụ bưu chính
Người ký duyệt: Nguyễn, Thị Minh
Từ khoá: Bảo hiểm xã hội
Thủ tục hành chính
Bảo hiểm y tế
Giao dịch điện tử
Bảo hiểm thất nghiệp
Ngày/Năm ban hành: 29/9/2015
Ngày/Năm hiệu lực: 29/9/2015
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Tóm tắt: Công văn số 3711/BHXH-PC của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đẩy mạnh triển khai tổ chức Cuộc thi “Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp”, công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua giao dịch điện tử và dịch vụ bưu chính
Số hiệu văn bản: Công văn số: 3711/2015/BHXH-PC
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH VIỆT NAM VÀ TRUNG ƯƠNG