Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
38vieclam.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Luật việc làm: Luật số: 38/2013/QH13 ngày16 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tên văn bản khác: Luật số 38/2013/QH13 của Quốc hội : Luật việc làm
Người ký duyệt: Nguyễn, Sinh Hùng
Từ khoá: Luật việc làm
Ngày/Năm ban hành: 16/11/2013
Ngày/Năm hiệu lực: 1/1/2015
Nơi ban hành: Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tóm tắt: Luật việc làm số: 38/2013/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2013. Các quy định về bảo hiểm thất nghiệp của Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11; Chương IX - Đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia của Luật dạy nghề số 76/2006/QH11 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.
Số hiệu văn bản: Luật việc làm số: 38/2013/QH13
Loại văn bản: LUẬT