Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
462014qh13bhytsuadoi.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế: Luật số: 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 06 năm 2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tên văn bản khác: Luật số 46/2014/QH13 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
Người ký duyệt: Nguyễn, Sinh Hùng
Từ khoá: Bảo hiểm y tế
Ngày/Năm ban hành: 13/6/2014
Ngày/Năm hiệu lực: 1/1/2015
Nơi ban hành: Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tóm tắt: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 6 năm 2014. Luật này ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12.
Số hiệu văn bản: Luật số: 46/2014/QH13
Loại văn bản: LUẬT