Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
1207-tb-thu.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Thông báo số 1207/TB-BHXH ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thu, nộp tiền bảo hiểm y tế theo hộ gia đình tháng 4/2015
Người ký duyệt: Cao, Văn Sang
Từ khoá: Bảo hiểm y tế hộ gia đình
Quy trình thu - chi trả chế độ bảo hiểm
Ngày/Năm ban hành: 17/4/2015
Ngày/Năm hiệu lực: 17/4/2015
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu văn bản: Thông báo số: 1207/2015/TB-BHXH
Loại văn bản: THÔNG BÁO_BHXH TP.HCM