Duyệt theo Ngày/Năm hiệu lực

Chuyển đến một vị trí trong danh sách:
 |   | 

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
2/7/2018Công văn số: 1321/2018/BHXH-QLTCông văn số 1321/BHXH-QLT ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc tỷ giá ngoại tệ 6 tháng cuối năm 2018-CV so 1321qlt.pdf.jpg
5/6/2018Công văn số: 1129/2018/BHXH-QLTCông văn số 1129/BHXH-QLT ngày 5 tháng 6 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn ngân sách nhà nước hỗ trợ cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện-1129_NSNN HT BHXH TN.pdf.jpg
25/5/2018Thông báo số: 1044/2018/TB-BHXHThông báo số 1044/TB-BHXH ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thay đổi địa chỉ email tiếp nhận thông tin đường dây nóng-1044tb.pdf.jpg
16/5/2018Công văn số: 06/2018/GUQ-BHXHCông văn số 06 /GUQ-BHXH ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh về việc ủy quyền giải quyết công việc giữa Ban Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung Phó Giám đốc Lưu Thị Thanh Huyền được thay mặt giám đốc ký, thanh lý hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với các cơ sở khám chữa bệnh. Thời gian từ ngày 15/5/2018 đến 31/12/2018Có hiệu lực đến ngày 31/12/201806guqbhxh.pdf.jpg
4/5/2018Công văn số: 893/2018/BHXH-QLTCông văn số 893/BHXH-QLT ngày 04 tháng 05 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc sử dụng chữ ký số trong giao dịch hồ sơ điện tử-893_BHXH_QLT_2018_Vv_Su_du_ng_chu_ky_so_trong_giao_di_ch_ho_so_die_n_tu_.pdf.jpg
24/4/2018Công văn số: 817/2018/BHXH-CSTCông văn số 817/BHXH-CST ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn bổ sung công tác rà soát, trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động-817-bhxh-cst-huong dan ra soat tra so bo sung...pdf.jpg
15/3/2018Công văn số: 507/2018/BHXH-QLTCông văn số 507/BHXH-QLT ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế của người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng-507-QLT -Ve cap the BHYT cho nguoi 80.pdf.jpg
1/3/2018Công văn số: 400/2018/BHXH-QLTCông văn số 400/BHXH-QLT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh về việc thu bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2018-400bhxhqlt.pdf.jpg
6/2/2018Quyết định số: 79/2018/QĐ-BHXHQuyết định số 79/QĐ-BHXH ngày 06 tháng 02 năm 2018 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí MinhQuyết định này đã thay thế Quyết định số 277/QĐ-BHXH ngày 03/11/2017 Bảo hiểm xã hội Tp.HCM79qdbhxh.pdf.jpg
1/2/2018Số Hồ sơ: 629/……………/SOPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Xác nhận, xác nhận lại sổ bảo hiểm xã hội khi người tham gia dừng hưởng hoặc kết thúc đợt hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc trường hợp bị thu hồi trợ cấp thất nghiệp. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 10 ngày)-phieugnhs629dieuchinhlan2.pdf.jpg
30/1/2018Số Hồ sơ: 204H/……………/CĐBHXH;
Số Hồ sơ: 204/……………/CĐBHXH
Phiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việcDùng thay Hồ sơ: 604/…./CĐBHXH đã hết hiệu lực204ngaA0y30012018.pdf.jpg
30/1/2018Số Hồ sơ: 205/……………/CĐBHXH;
Số Hồ sơ: 205H/……………/CĐBHXH
Phiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tổng hợp hoặc tái phát. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việcDùng thay Hồ sơ: 605/………/CĐBHXH đã hết hiệu lực205ngaA0y30012018.pdf.jpg
4/1/2018Thông báo số: 13/2018/TB-BHXHThông báo số 13/TB-BHXH ngày 04 tháng 01 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng bảo hiểm y tế-13tbbhxh.pdf.jpg
3/1/2018Công văn số: 07/2018/BHXH-QLTCông văn số 07/BHXH-QLT ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc tỷ giá ngọai tệ 06 tháng đầu năm 2018-07qlt.pdf.jpg
26/9/2017Số HS: 701Phiếu giao nhận hồ sơ : Loại hồ sơ: Sao y; sao lục hồ sơ lưu trữ (Thời hạn giải quyết: BHXH Thành phố là 03 ngày làm việc; BHXH quận, huyện là 05 ngày làm việc)-09pgnhs701tb2322.pdf.jpg
29/12/2017Công văn số: 2771/2017/BHXH - QLTCông văn số 2771/BHXH - QLT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện lương tối thiểu vùng mới từ ngày 1/1/2018.-2771qlt.pdf.jpg
28/12/2017Công văn số: 2758/2017/BHXH-CSTCông văn số 2758/BHXH-CST ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động quản lý-2758-cst.pdf.jpg
28/12/2017Mẫu số: 603Phiếu giao nhận hồ sơ: Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia Bảo hiểm y tế. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày làm việc)Dùng thay Hồ sơ: 102/……/THU; Hồ sơ: 104/……/THU; Hồ sơ: 202/……/THU đã hết hiệu lực603.pdf.jpg
28/12/2017Mẫu số: 666bPhiếu giao nhận hồ sơ: Cấp kinh phí hỗ trợ thu bảo hiểm y tế và kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Đại lý thu bảo hiểm y tế Học sinh, sinh viên. (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày làm việc)-666b-104-capkpcsskbdhssv.pdf.jpg
25/12/2017Số Hồ sơ: 224/……………/CĐBHXHPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: 1. cấp Giấy xác nhận hưởng bảo hiểm xã hội; (Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc) 2. cấp Giấy xác nhận hưởng bảo hiểm xã hội có dán ảnh; 3. cấp Giấy xác nhận thời gian làm Chủ nhiệm Hợp tác xã; 4. cấp Quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP. (Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc)-16pgnhs224tb2710.pdf.jpg