Duyệt theo Ngày/Năm hiệu lực

Chuyển đến một vị trí trong danh sách:
 |   | 

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
1/1/201925/2018/QH1425/2018/QH14 Luật Tố cáo-
Xem/Tải về
24/12/2018153/2018/NĐ-CPNghị định số 153/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng-
Xem/Tải về
13/11/20182273/BHXH-QLT2273/BHXH-QLT V/v Hướng dẫn điều chỉnh thông tin người tham gia-
Xem/Tải về
8/11/20182242/BHXH-CNTT2242/BHXH-CNTT V/v đăng ký số điện thoại cá nhân để tra cứu quá trình tham gia BHXH,BHYT, BHTN trên trang thông tin BHXH Việt Nam-
Xem/Tải về
7/11/20182219/BHXH-CĐ2219/BHXH-CĐ V/v Hướng dẫn nghiệp vụ về chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức-
Xem/Tải về
1/11/20182170/BHXH-CĐsố 2170/BHXH-CĐ V/v giao dịch điện tử trong lĩnh vực giải quyết trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức-
Xem/Tải về
3/10/20181953/BHXH-CĐCông văn số 1953/BHXH-CĐ ngày 03/10/2018 của BHXH TP. Hồ Chí Minh về việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH-
Xem/Tải về
27/9/20181904/BHXH-CĐCông văn số 1904/BHXH-CĐ ngày 27/9/2018 của BHXH TP. Hồ Chí Minh về việc giải quyết chế độ ốm đau-
Xem/Tải về
24/9/2018Thông báo số: 1847/2018/TB-BHXHThông báo số 1847/TB-BHXH ngày 19 tháng 9 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa-
Xem/Tải về
24/9/2018Số Hồ sơ: 607/……………/SO;
Số Hồ sơ 608/……………/SO;
Số Hồ sơ: 610/……………/THE;
Số Hồ sơ: 612/……………/THE;
Số Hồ sơ: 620/……………/SO;
Số Hồ sơ: 624/……………/SO;
Mẫu DS-XNBS
Phiếu giao nhận hồ sơ ban hành kèm theo Thông báo số 1847/TB-BHXH ngày 19 tháng 9 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa.-
Xem/Tải về
7/9/2018Thông báo số: 1749/2018/TB-BHXHThông báo số 1749/TB-BHXH ngày 06 tháng 9 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh quy trình giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa-
Xem/Tải về
5/9/2018Công văn số: 1733/2018/BHXH-VPCông văn số 1733/BHXH-VP ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn, triển khai thực hiện Quyết định số 3150/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2018 NBND Thành phố về công bố nhóm thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực hộ tịch, đăng ký thường trú và Bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
4/9/2018Công văn số: 1720/2018/BHXH-CSTCông văn số 1720/BHXH-CST ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn nghiệp vụ thu; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
4/9/2018Thông báo số: 1721/2018/TB-BHXHThông báo số 1721/TB-BHXH ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu quý 4 năm 2018-
Xem/Tải về
1/9/2018Thông báo số: 1696/2018/TB-BHXHThông báo số 1696/TB-BHXH ngày 30 tháng 8 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa-
Xem/Tải về
1/9/2018Số Hồ sơ: 50…./……………/CS-BHYTPhiếu giao nhận hồ sơ: Loại hồ sơ: Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
10/8/2018Công văn số: 1575/2018/HDLS-BHXH-GDĐTCông văn số 1575/HDLS-BHXH-GĐT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Sở Giáo dục và đào tạo và Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2018-2019-
Xem/Tải về
31/7/2018Quyết định số: 3150/2018/QĐ-UBNDQuyết định số 3150/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố nhóm thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực hộ tịch, đăng ký thường trú và Bảo hiểm y tế theo Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND-
Xem/Tải về
17/7/2018Thông báo số: 1416/2018/TB-BHXHThông báo số 1416/TB-BHXH ngày 17 tháng 7 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về mức đóng bảo hiểm y tế học sinh sinh viên-
Xem/Tải về
16/7/2018Công văn số: 1409/2018/BHXH-QLTCông văn số 1409/BHXH-QLT ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc giải quyết các vướng mắc của đại lý thu bưu điện-
Xem/Tải về