Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
01 PGNHS 600 - TB 7471 - CV 22.docxMicrosoft Word XMLXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Báo tăng, báo giảm, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Áp dụng cho Tổ chức
Ngày/Năm ban hành: 20/12/2023
Ngày/Năm hiệu lực: 15/1/2024
Tóm tắt: Báo tăng, báo giảm, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Áp dụng cho Tổ chức
Số hiệu văn bản: PGNHS Mẫu số: 600
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ LĨNH VỰC THU - SỔ, THẺ