Duyệt theo Chủ đề Quy trình thu - chi trả chế độ bảo hiểm

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
 |   | 

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
14/4/2015Công văn số: 1185/2015/BHXH-THUCông văn số 1185/THU-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn bổ sung một số nghiệp vụ thu bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
25/4/2015Công văn số: 1339/2015/BHXH-KHTCCông văn số 1339/BHXH-KHTC ngày 25 tháng 4 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc mở tài khoản thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại hệ thống BIDV-
Xem/Tải về
20/4/2016Công văn số: 1379/2016/BHXH-BTCông văn số 1379/BHXH-BT ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn tính lãi chậm đóng, truy thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và thu bảo hiểm xã hội tự nguyện-
Xem/Tải về
15/6/2016Công văn số: 1507/2016/BHXH-KTTNCông văn số 1507/BHXH-KTTN ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn bổ sung nghiệp vụ truy bảo hiểm xã hội theo Quyết định 959/QĐ-BHXH-
Xem/Tải về
19/5/2015Công văn số: 1557/2015/BHXH-KHTCCông văn số 1557/BHXH-KHTC ngày 19 tháng 5 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo chuyển tiền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp qua hệ thống Vietinbank-
Xem/Tải về
5/1/2015Công văn số: 161/2015/BHXH-THUCông văn số 161/BHXH-THU ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thu bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2015. ĐÍNH KÈM BẢN MỘT SỐ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG VĂN 161/BHXH-THU-
Xem/Tải về
28/5/2015Công văn số: 1659/2015/BHXH-KHTCCông văn số 1659/BHXH-KHTC ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo chuyển tiền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp qua hệ thống ViettinBank-
Xem/Tải về
28/5/2015Công văn số: 1660/2015/BHXH-THUCông văn số 1660/BHXH-THU ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động trong thời gian cử đi học hoặc công tác, đi lao động nước ngoài, nghỉ hưởng chế độ ốm dài ngày-
Xem/Tải về
1/7/2016Công văn số: 1684/2016/HD-BHXHCông văn số 1684/HD-BHXH ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp-
Xem/Tải về
4/9/2018Công văn số: 1720/2018/BHXH-CSTCông văn số 1720/BHXH-CST ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn nghiệp vụ thu; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
16/8/2017Công văn số: 1734/2017/BHXH-QLTCông văn số 1734/BHXH-QLT ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
22/5/2015Công văn số: 1856/2015/BHXH-CSXHCông văn số 1856/BHXH-CSXH ngày 22 tháng 05 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung về thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội-
Xem/Tải về
2/10/2017Công văn số: 2055/2017/BHXH-QLTCông văn số 2055/BHXH-QLT ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn hồ sơ truy đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp-
Xem/Tải về
19/1/2016Công văn số: 212/2016/BHXH-QLTCông văn số 212/BHXH-QLT ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn nghiệp vụ quản lý thu và quy định cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
6/9/2016Công văn số: 2208/2016/BHXH-QLTCông văn số 2208/BHXH-QLT ngày 06 tháng 9 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc Chi thù lao cho tổ chức làm đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
21/9/2015Công văn số: 3034/2015/BHXH-THUCông văn số 3034/BHXH-THU ngày 21 tháng 09 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc tham gia bảo hiểm y tế đối tượng học sinh, sinh viên-
Xem/Tải về
17/9/2013Công văn số: 3658/2013/BHXH-BTCông văn số 3658/BHXH-BT ngày 17 tháng 9 năm 2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc truy thu bảo hiểm xã hội đối với giáo viên mầm nonHết hiệu lực
Xem/Tải về
3/12/2015Công văn số: 3895/2015/BHXH-THUCông văn số 3895/BHXH-THU ngày 03 tháng 12 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn mức lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với doanh nghiệp nhà nước-
Xem/Tải về
29/12/2014Công văn số: 4238/2014/BHXH-THUCông văn số 4238/BHXH-THU ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc thu bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2015-
Xem/Tải về
21/3/2016Công văn số: 748/2016/BHXH-QLTCông văn số 748/BHXH-QLT ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc Chi thù lao cho tổ chức làm đại lý thu-
Xem/Tải về