Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
212qlt.pdfAdobe PDFXem Tải về
212_BHXH-QLT_301082.docMicrosoft WordXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Công văn số 212/BHXH-QLT ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn nghiệp vụ quản lý thu và quy định cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
Người ký duyệt: Nguyễn, Thị Thu
Từ khoá: Sổ bảo hiểm xã hội
Thẻ bảo hiểm y tế
Quy trình thu - chi trả chế độ bảo hiểm
Ngày/Năm ban hành: 19/1/2016
Ngày/Năm hiệu lực: 19/1/2016
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả: Công văn số 212/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn nghiệp vụ quản lý thu và quy định cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Đính kèm: Mẫu: TK1-TS: TỜ KHAI CUNG CẤP VÀ THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ -- Mẫu: TK3-TS: TỜ KHAI CUNG CẤP VÀ THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐƠN VỊ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ -- Mẫu: D02-TS: DANH SÁCH LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN -- Mẫu: C12-TS: THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN (Ban hành kèm theo QĐ số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam)
Số hiệu văn bản: Công văn số: 212/2016/BHXH-QLT
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM