THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN 51

Tập hợp các thủ tục hồ sơ thu BHXH, BHYT, BHTN

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
9/5/2022PGNHS Mẫu số: 600RGXác nhận danh sách người lao động quay trở lại thị trường lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/QĐ-TTg-
9/5/2022PGNHS Mẫu số: 600QGXác nhận danh sách người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/QĐ-TTg-
1/4/2022PGNHS Mẫu số: 600ohồ sơ gộp sổ BHXH trong trường hợp một người có từ 2 sổ trở lên (áp dụng đối với Đơn vị sử dụng lao động nộp 600o)-
1/4/2022PGNHS Mẫu số: 605bhồ sơ gộp sổ BHXH trong trường hợp một người có từ 2 sổ trở lên (áp đụng đối với Người đang bảo lưu BHXH nộp 605b)-
1/12/2021PGNHS Mẫu số: 606Hoàn trả tiền đã đóng (Đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình và người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng BHYT)-
1/12/2021PGNHS Mẫu số: 602Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; Cấp sổ bảo hiểm xã hội.-
1/12/2021PGNHS Mẫu số: 603Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia Bảo hiểm y tế.-
1/12/2021PGNHS Mẫu số: 606aHoàn trả tiền đã đóng (Đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN)-
1/12/2021PGNHS Mẫu số: 605Đăng ký đóng BHXH bắt buộc (Người lao động có thời hạn ở nước ngoài)-
1/12/2021PGNHS Mẫu số: 666cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu.-
1/12/2021PGNHS Mẫu số: 600GGPHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ Loại hồ sơ: Xác nhận người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương (để hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ)-
1/12/2021PGNHS Mẫu số: 600HGPHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ Loại hồ sơ: Xác nhận người lao động ngừng việc (để hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ)-
1/12/2021PGNHS Mẫu số: 600IGPHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ Loại hồ sơ: Xác nhận danh sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất-
1/12/2021PGNHS Mẫu số: 600DGPHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ Loại hồ sơ: Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19-
1/12/2021PGNHS Mẫu số: 601Truy Thu BHXH, BHYT,BHTN, BHTNLĐ, BNN (trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN)-
1/12/2021PGNHS Mẫu số: 601aTruy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Trường hợp điều chỉnh tăng tiền lương đã đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN)-
1/12/2021PGNHS Mẫu số: 600bĐăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Điều chỉnh mức đóng)-
1/12/2021PGNHS Mẫu số: 600aĐăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Báo giảm)-
1/12/2021PGNHS Mẫu số: 600Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT-
1/12/2021PGNHS Mẫu số: 600FGPHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ Loại hồ sơ: Xác nhận người lao động tham gia đào tạo (để hưởng hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ)-
1/12/2021PGNHS Mẫu số: 600MGPHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ Loại hồ sơ: Hỗ trợ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 – Điều chỉnh thông tin-
1/12/2021PGNHS Mẫu số: 600LGPHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ Loại hồ sơ: Hỗ trợ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19-
1/12/2021PGNHS Mẫu số: 600EGPHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ Loại hồ sơ: Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp-
1/12/2021PGNHS Mẫu số: 604Đăng ký, thay đổi thông tin đơn vị.-
1/12/2021PGNHS Mẫu số: 611Cấp thẻ BHYT do hết hạn thẻ-
18/8/2020Mẫu D02-LTBáo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-LT)-
1/5/2020Mẫu TK1-TSTờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Ban hành kèm theo QĐ số: 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của BHXH Việt Nam)-
1/7/2017Mẫu D03-TS-Quyết định số 595/QĐ-BHXHDanh sách người chỉ tham gia bảo hiểm y tế theo quyết định 595: Mẫu D03-TS (Ban hành kèm theo quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)-
Xem/Tải về
1/7/2017Mẫu D02-TSDanh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN-
1/7/2017Mẫu D01-TSBảng kê thông tin-