Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
26. tb1509-dk01.docMicrosoft WordXem Tải về
26_tb1509-dk01.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế: Mẫu DK01 (Ban hành kèm theo quyết định số: 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)
Tên văn bản khác: Mẫu DK01: Danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế
Người ký duyệt: Nguyễn, Thị Minh
Từ khoá: Bảo hiểm y tế hộ gia đình
Mẫu biểu
Ngày/Năm ban hành: 9/9/2015
Ngày/Năm hiệu lực: 1/12/2015
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Tóm tắt: Biểu mẫu về danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế được ban hành kèm theo quyết định số: 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Số hiệu văn bản: Mẫu DK01-Quyết định số: 959/QĐ-BHXH
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN