Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
20. tb630-03-bhyt.docMicrosoft WordXem Tải về
20_tb630-03-bhyt.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Danh sách học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm đối tượng khác: Mẫu số 03/BHYT
Tên văn bản khác: Mẫu số 03/BHYT: Danh sách học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm đối tượng khác
Từ khoá: Bảo hiểm y tế
Ngày/Năm ban hành: 4/3/2015
Ngày/Năm hiệu lực: 4/3/2015
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Tóm tắt: Biểu mẫu dùng để lập danh sách học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế theo nhóm đối tượng khác
Số hiệu văn bản: Mẫu số: 03/BHYT
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN