Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
25tb3047-dk05dsnguoitanggiamthamgiabhyt.docMicrosoft WordXem Tải về
25tb3047-dk05dsnguoitanggiamthamgiabhyt.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Danh sách tăng giảm người tham gia bảo hiểm y tế: Mẫu DK05 (Ban hành kèm theo quyết định số: 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)
Tên văn bản khác: Mẫu DK05: Danh sách tăng giảm người tham gia bảo hiểm y tế (Ban hành kèm theo quyết định số: 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)
Người ký duyệt: Nguyễn, Thị Minh
Từ khoá: Bảo hiểm y tế
Mẫu biểu
Ngày/Năm ban hành: 9/9/2015
Ngày/Năm hiệu lực: 1/12/2015
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Số hiệu văn bản: Mẫu DK05-Quyết định số: 959/QĐ-BHXH
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN