Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
tb630-01-bhyt.docMicrosoft WordXem Tải về
tb630-01-bhyt.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Bản đề nghị trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu: Mẫu số 01/BHYT
Tên văn bản khác: Mẫu số 01/BHYT: Bản đề nghị trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu
Từ khoá: Mẫu biểu
Kinh phí chăm sóc sức khỏe
Ngày/Năm ban hành: 4/3/2015
Ngày/Năm hiệu lực: 4/3/2015
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Số hiệu văn bản: Mẫu số: 01/BHYT
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN