Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
28maud03-tsdsnguoichithamgiabhyttheoqd595.xlsMicrosoft ExcelXem Tải về
28maud03-tsdsnguoichithamgiabhyttheoqd595.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Danh sách người chỉ tham gia bảo hiểm y tế theo quyết định 595: Mẫu D03-TS (Ban hành kèm theo quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)
Tên văn bản khác: Mẫu D03-TS: Danh sách người chỉ tham gia bảo hiểm y tế theo quyết định 595 (Ban hành kèm theo quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)
Người ký duyệt: Nguyễn, Thị Minh
Từ khoá: Bảo hiểm y tế
Mẫu biểu
Ngày/Năm ban hành: 14/4/2017
Ngày/Năm hiệu lực: 1/7/2017
Nơi ban hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Tóm tắt: Mẫu kê khai danh sách người chỉ tham gia bảo hiểm y tế đượcan hành kèm theo QĐ số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Số hiệu văn bản: Mẫu D03-TS-Quyết định số 595/QĐ-BHXH
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN