Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
23. tb630-c84a-hdte6t.docMicrosoft WordXem Tải về
23_tb630-c84a-hdte6t.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Hợp đồng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ em dưới 6 tuổi : Mẫu số: C84a-HD ban hành theo Thông tư số 178/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính
Tên văn bản khác: Mẫu số: C84a-HD: Hợp đồng trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu trẻ em dưới 6 tuổi
Người ký duyệt: Trần, Xuân Hà
Từ khoá: Kinh phí chăm sóc sức khỏe
Ngày/Năm ban hành: 23/10/2012
Ngày/Năm hiệu lực: 1/1/2013
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Số hiệu văn bản: Mẫu số: C84a-HD-Thông tư số 178/TT-BTC
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ THU BHXH, BHYT, BHTN