Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
63_2005_ND-CP_2546.docMicrosoft WordXem Tải về
63_2005_ND-CP_2546.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành điều lệ bảo hiểm y tế
Người ký duyệt: Phan, Văn Khải
Từ khoá: Bảo hiểm y tế
Ngày/Năm ban hành: 16/5/2005
Ngày/Năm hiệu lực: 1/7/2005
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Số hiệu văn bản: Nghị định số: 63/2005/NĐ-CP
Loại văn bản: NGHỊ ĐỊNH