NGHỊ ĐỊNH 45

Tập hợp các văn bản Nghị định của Trung ương

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
1/7/201938/2019/NĐ-CP38/2019/NĐ-CP Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang-
Xem/Tải về
1/7/201944Nghị định số 44/2019/NĐ-CP, điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng-
Xem/Tải về
25/6/201934/2019/NĐ-CPNghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi quy định về cán bộ công chức cấp xã-
Xem/Tải về
14/5/201932/NQ-CP32/NQ-CP ban hành kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021-
Xem/Tải về
14/5/201932/NQ-CPNghị quyết ban hành KH sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021-
Xem/Tải về
24/12/2018153/2018/NĐ-CPNghị định số 153/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng-
Xem/Tải về
21/6/2018Nghị định 61/2018/NĐ-CPNghị định 61/2018/NĐ-CPNghị định 61/2018/NĐ-CP
Xem/Tải về
15/7/2016Nghị định số: 47/2016/NĐ-CPNghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trangNghị định này thay thế Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 và Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2016.
Xem/Tải về
20/2/201601/2016/NĐ-CPQuy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam-
Xem/Tải về
15/2/2016Nghị định số: 134/2015/NĐ-CPNghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều về Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyệnNghị định này thay thế Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007 và Nghị định số 134/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008
Xem/Tải về
15/2/2016134/2015/NĐ-CPNghị định quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH-
Xem/Tải về
1/1/2016Nghị định số: 115/2015/NĐ-CPNghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.Nghị định này thay thế: Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006; Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008; Nghị định số 122/2008/NĐ-CP ngày 04/12/2008; Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007
Xem/Tải về
1/1/2016Nghị định số: 122/2015/NĐ-CPNghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về việc Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao độngNghị định này thay thế Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 hết hiệu lực
Xem/Tải về
25/11/201588/2015/NĐ-CPNghị định bổ sung một số điều của NĐ 95/2013/NĐ-CP-
Xem/Tải về
15/10/2015Nghị định số: 70/2015/NĐ-CPNghị định số 70/2015/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế đối với quân đội nhân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu-
Xem/Tải về
15/9/201563/2015/NĐ-CPNghị định 63/2015/NĐ-CP-
Xem/Tải về
1/5/2015Nghị định số: 28/2015/NĐ-CPNghị định số 28/2015/NĐ-CP 12 tháng 03 năm 2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệpNghị định này thay thế: Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 và Nghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21/11/2012
Xem/Tải về
6/4/2015Nghị định số: 17/2015/NĐ-CPNghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về việc quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống.Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016
Xem/Tải về
10/3/2015Nghị định số: 09/2015/NĐ-CPNghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.-
Xem/Tải về
1/1/2015Nghị định số: 103/2014/NĐ-CPNghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về việc Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động.Hết hiệu lực. Được thay thế bởi Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015
Xem/Tải về
1/1/2015Nghị định số: 105/2014/NĐ-CPNghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.Nghị định này thay thế Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009
Xem/Tải về
1/1/2014Nghị định số: 136/2013/NĐ-CPNghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hộiNghị định này thay thế: Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007, Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010, Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 và Quyết định số 38/2004/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2004 hết hiệu lực từ ngày Nghị định này có hiệu lực.
Xem/Tải về
31/12/2013Nghị định số: 182/2013/NĐ-CPNghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao độngHết hiệu lực . Được thay thế bởi Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014
Xem/Tải về
10/10/2013Nghị định số: 95/2013/NĐ-CPNghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 08 năm 2013 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồngNghị định này thay thế Nghị định số 47/2010/NĐ-CP ngày 06/5/2010; Nghị định số 86/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 và Nghị định số 144/2007/NĐ-CP ngày 10/9/2007
Xem/Tải về
1/9/2013Nghị định số: 73/2013/NĐ-CPNghị định số 73/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc-
Xem/Tải về
15/8/2013Nghị định số: 66/2013/NĐ-CPNghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trangHết hiệu lực. Được thay thế bởi Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016
Xem/Tải về
20/1/2013Nghị định số: 103/2012/NĐ-CPNghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao độngHết hiệu lực. Được thay thể bằng Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013
Xem/Tải về
15/1/2013Nghị định số: 100/2012/NĐ-CPNghị định số 100/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệpHết hiệu lực. Được thay thế bởi Nghị định số 28/2015/NĐ-CP 12/03/2015
Xem/Tải về
1/6/2012Nghị định số: 31/2012/NĐ-CPNghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về việc Quy định mức lương tối thiểu chung-
Xem/Tải về
1/12/2011Nghị định số: 92/2011/NĐ-CPNghị định số 92/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về