Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
240_2006_QD-TTg_14851.docMicrosoft WordXem Tải về
240_2006_QD-TTg_14851.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Quyết định số 240/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ bảo hiểm y tế tự nguyện đối với cán bộ dân số gia đình và trẻ em ở xã, phường, thị trấn
Người ký duyệt: Nguyễn, Sinh Hùng
Từ khoá: Bảo hiểm y tế
Ngày/Năm ban hành: 25/10/2006
Ngày/Năm hiệu lực: 10/11/2006
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Số hiệu văn bản: Quyết định số: 240/2006/QĐ-TTg
Loại văn bản: QUYẾT ĐỊNH_CHÍNH PHỦ