QUYẾT ĐỊNH_CHÍNH PHỦ 13

Tập hợp các văn bản Quyết định của Chính phủ

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
28/6/2016Quyết định số: 1167/2016/QĐ-TTgQuyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28 tháng 06 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016- 2020-
Xem/Tải về
15/1/201660/2015/QĐ-TTgquyết định ban hành cơ chế quản lý tài chính-
Xem/Tải về
14/9/2015Quyết định số: 1584/2015/QĐ-TTgQuyết định 1584/QĐ-TTg ngày 14 tháng 09 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2015-2020-
Xem/Tải về
1/5/2015Quyết định số: 08/2015/QĐ-TTgQuyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09 tháng 03 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hôi, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về
10/2/2015Quyết định số: 77/2014/QĐ-TTgQuyết định số 77/2014/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp-
Xem/Tải về
4/8/2014Quyết định số: 1299/QĐ-TTgQuyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 04 tháng 08 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt " Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng kí khai sinh, đăng kí thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi"-
Xem/Tải về
15/10/2013Quyết định số: 52/2013/QĐ-TTgQuyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu-
Xem/Tải về
29/3/2013Quyết định số: 538/2013/QĐ-TTgQuyết định số 583/QĐ-TTg ngày 29 tháng 03 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020-
Xem/Tải về
26/6/2012Quyết định số: 797/2012/QĐ-TTgQuyết định số 797/QĐ-TTg ngày 26 tháng 06 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo-
Xem/Tải về
1/7/2010Quyết định số: 613/2010/QĐ-TTgQuyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động-
Xem/Tải về
1/7/2010Quyết định số: 631/2010/QĐ-TTgQuyết định số 631/QĐ-TTg ngày 06 tháng 05 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm cho đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động-
Xem/Tải về
1/7/2010Quyết định số: 38/2010/QĐ-TTgQuyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 05 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ đối với quân nhân-
Xem/Tải về
10/11/2006Quyết định số: 240/2006/QĐ-TTgQuyết định số 240/2006/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ bảo hiểm y tế tự nguyện đối với cán bộ dân số gia đình và trẻ em ở xã, phường, thị trấn-
Xem/Tải về