Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
huongdansudungqlhsbd.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ bưu điện iBHXH, chức năng "Gửi bưu điện"
Từ khoá: Giao dịch điện tử
Ngày/Năm ban hành: 2017
Ngày/Năm hiệu lực: 2017
Nơi ban hành: Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh
Loại văn bản: CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM