CÔNG VĂN_BHXH TP.HCM 192

Tập hợp các loại Công văn của BHXH Tp. Hồ Chí Minh

Vui lòng nhấp vào "Tên văn bản" mình cần để xem chi tiết và tải tệp tin gốc về

Ngày/Năm hiệu lựcSố hiệuTên văn bảnGhi chúXem/Tải về
28/4/2023số 1962/BHXH-TSTV/v hướng dẫn chi tiết một số nghiệp vụ thực hiện Quyết định số 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023 của BHXH Việt Nam-
Xem/Tải về
28/4/2023Số 1952/BHXH-TSTV/v hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT-
Xem/Tải về
1/7/2022Số:3288/BHXH-QLTV/v hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/7/2022-
Xem/Tải về
16/6/2022Số:3165/TB-BHXHV/v hướng dẫn bổ sung việc xác nhận danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ-
Xem/Tải về
29/4/2022Số:2220/BHXH-QLTV/v thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ-
Xem/Tải về
29/4/2022Số:2219/BHXH-QLTV/v hướng dẫn xác nhận danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ-
Xem/Tải về
4/1/2022Số :85/BHXH-QLTV/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2022-
Xem/Tải về
1/12/2021Số: 4109 /BHXH-HDHướng dẫn về việc bổ sung Quy trình giải quyết chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.-
Xem/Tải về
17/11/2021Số: 3880/TB-BHXHVề việc hưởng chính sách hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho đơn vị sử dụng lao động và người lao động-
Xem/Tải về
8/9/2021Số:3255/BHXH-QLTV/v thu tiền, cấp giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trong thời gian giãn cách xã hội-
Xem/Tải về
6/9/2021Số:3235/BHXH-CSTTra cứu Thông báo xác nhận đóng BHXH, BHTN hàng năm (Mẫu C14-TS) trên ứng dụng VssID-
12/8/20213029/HDLS/BHXH-GDĐTHướng dẫn thực hiện BHYT Học sinh Sinh viên năm học 2021-2022-
Xem/Tải về
7/9/20202229/HDLS/BHXH-GDĐTHướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế Học sinh Sinh viên năm học 2020-2021-
Xem/Tải về
29/7/2020Số: 1804 /BHXH-KHTCSố: 1804 /BHXH-KHTC V/v đẩy mạnh chỉ tiêu chi trả qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt-
Xem/Tải về
1/6/2020Số : 193/BHXH-GĐ2Số : 193/BHXH-GĐ2 V/v ngưng hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với Phòng khám Đa khoa (thuộc CN VII – Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo)-
Xem/Tải về
22/5/2020Số: 1142/BHXH-CSTSố: 1142/BHXH-CST V/v chấn chỉnh việc trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động quản lý TP.Hồ Chí Minh,-
Xem/Tải về
28/4/2020Số: 906/BHXH-QLTSố: 906/BHXH-QLT V/v thủ tục xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương do doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19.-
Xem/Tải về
7/4/2020Số : 699 /BHXH-TTPTĐTSố : 699 /BHXH-TTPTĐT V/v triển khai Quyết định số 1181 /QĐ-UBND ngày 04/4/2020 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2020-
Xem/Tải về
1/4/2020Số:678/BHXH-QLTSố:678/BHXH-QLT V/v cấp thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020-
Xem/Tải về
23/3/2020Số: 553/BHXH-QLTSố: 553/BHXH-QLT V/v hướng dẫn tạm thời trườnghợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất-
Xem/Tải về
6/3/2020Số:435/BHXH-CSTSố: 435/BHXH-CST V/v niêm yết công khai mẫu C13-TS và chuyển trả tờ rời hàng năm cho người lao động-
Xem/Tải về
4/3/202073/BHXH-GĐ1Số 73/BHXH-GD91 Về việc thầm định phần chi phí phát sinh tăng hoặc giãm (Cn) trong năm 2019-
Xem/Tải về
4/3/2020Số: 400/BHXH-QLTSố: 400/BHXH-QLT V/v cấp thẻ BHYT cho người tham gia-
Xem/Tải về
18/2/2020Số: 288/BHXH-QLTSố: 288/BHXH-QLT V/v đóng bảo hiểm y tế đối với lao động người nước ngoài-
Xem/Tải về
11/2/2020239/BHXH-CST239/BHXH-CST V/v thay đổi thông tin cơ sở KCB các tỉnh/thành phố năm 2020-
Xem/Tải về
2/1/2020Số :09/BHXH-QLT09/BHXH-QLT V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2020-
Xem/Tải về
1/1/2020Số: 2781/BHXH-QLTSố: 2781/BHXH-QLTV/v hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/01/2020-
Xem/Tải về
19/12/2019Số: 2981/BHXH-QLTSố: 2981/BHXH-QLT V/v gia hạn giá trị thẻ bảo hiểm y tế năm 2020-
Xem/Tải về
1/11/2019Số : 2536/BHXH-GĐ2Số : 2536/BHXH-GĐ2 V/v rà soát thuốc có giá vượt 5% thông kê theo mẫu M20 năm 2017-2018-
Xem/Tải về
28/10/2019Số : 2465/BHXH-GĐ2Số : 2465/BHXH-GĐ2 V/v thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế-
Xem/Tải về