Các tập tin trong văn bản này
Tập tin Định dạng Nội dung
0419-cbhgdntruylinhtieptucnhanchedobhxhtb481.docMicrosoft WordXem Tải về
0419-cbhgdntruylinhtieptucnhanchedobhxhtb481.pdfAdobe PDFXem Tải về
Thông tin văn bản
Tên văn bản: Giấy đề nghị truy lĩnh, tiếp tục nhận chế độ bảo hiểm xã hội: Mẫu số 19-CBH
Tên văn bản khác: Mẫu số 19-CBH: Giấy đề nghị truy lĩnh, tiếp tục nhận chế độ bảo hiểm xã hội
Từ khoá: Bảo hiểm xã hội
Tiền lương - Tiền công
Ngày/Năm ban hành: 15/3/2017
Ngày/Năm hiệu lực: 15/3/2017
Số hiệu văn bản: Mẫu số 19-CBH
Loại văn bản: THỦ TỤC HỒ SƠ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BHXH